Cíl projektu BPS.

Investor chce 300 metrů od obytné zástavby a potravinářského podniku postavit bioplynovou stanici o výkonu 1MW. Tato bioplynová stanice bude ke svému provozu potřebovat denně desítky tun suroviny. Z provozu BPS vzniká také velké množství odpadu, který je třeba odvážet. Dle propočtu odborníka na dopravu se zvýší doprava o 40-80 nákladních vozidel denně obytnou zónou. Investor nemá v létě a při mírných zimách vyřešen způsob ekologického zpracování tepla, které vzniká provozem kogoneračních jednotek. Reálně je ale spíše pravděpodobné, že se teplo nebude vypouštět do ovzduší, jak lživě investor tvrdí, ale že jej následně využije na sušení štěpky, pelet či dřeva, což opět zvýší počet nákladních vozidel projíždějících Valašským Meziříčím. Není vyřešen problém blízké čerpací stanice a podniku DEZA z hlediska požáru či výbuchu. Deza byla dokonce v materiálech investora zatajena, jako to, že se  areál nachází v záplavovém pásmu, kde je ohrožen provoz vysokého napětí pro Valašské Meziříčí a Krásno nad Bečvou a je možná kontaminace řeky Bečvy a Byninského potoka. Vzhledem k těsné blízkosti obytné zóny je pravděpodobné, tak jak u většiny BPS, že budou občané obtěžováni smradem, hlukem, prachem, emisemi a jinými zátěžemi, jak z přepravy, tak i z provozu BPS. Zarážející je, že vůbec není v projektu uvažováno o faktu, že v okolí plánované BPS jsou v řádech jednotek metrů přítomny firmy, které zaměstnávají rovněž lidi spoluobčany. Na tyto není brán žádný zřetel.

Z výše uvedených argumentů vyplývá, že investor nebere ohled, jak na petici občanů, demonstraci a jiné projevy nesouhlasu s plánovaným záměrem výstavby BPS. Komu ještě nedošlo, že nejde o ekologii, ale o sprosté, byť zákonem umožněné odčerpání desítek až stomilionových částek (státních či evropských dotací) na úkor nás daňových poplatníků nechť čte dále.  

O co tedy investorovi jde ?  

Dotace na tento projekt je až 60% ceny investice, což v tomto případě je např. 75 000 000,-Kč podle toho co by vlastně chtěl investor stavět, neboť v průběhu řízení několikrát měnil projekt a dokumentaci. Výkupní cena elektřiny za 1KWh je 8Kč po dobu 20-ti let. Tato investice přinese pracovní místa v řádech jednotek ( 1-3).

Díky své bezohlednosti a podpoře politiků je cílem investora:

Vyčerpat v době ekonomické krize co nejvíce finančních prostředků z ČR a z EU, za účelem dlouhodobého se obohacení na úkor ostatních občanů, bez ohledu na životní prostředí a nesouhlasný postoj, jak občanů Valašské Meziříčí, tak i částečně Města Valašské Meziříčí, které bohužel nevyužilo veškeré své možnosti k zabránění realizace tohoto projektu, tak jako to učinilo  např. město Otrokovice .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Neváhejte nás kontaktovat v případě Vašich připomínek.