Jednání o bioplynové stanici.

09.09.2010 06:40

31.8.2010 v 9.00 hod. bylo zahájeno jednání o výstavbě bioplynové stanice ve Valašském Meziříčí.

Celé jednání probíhalo v poklidném duchu, až na výhružky vůči panu Milanu Orálkovi ze strany Arch.Dagmar Vávrové, že jej nechá vyvést z jednací místnosti. Naštěstí jsou občanská sdružení zvyklá na podobná jednání ze strany stavebního úřadu, neboť úředníci nesnesou osobní kritiku a poukazování na chyby, kterých se opakovaně při jednáních dopouštějí.

Ani toto řízení se nelišilo ničím od všech předchozích. Ing Zajíc nebyl opět řádně připraven na jednání a jeho zápis obsahoval chyby, které mu projektanti museli opravovat. Zástupce Krajské hygienické stanice zjistil, že investor nemá platné vyjádření hygieny. Tento fakt měl stavební úřad zjistit již před samotným jednáním a toto nemělo být vůbec svoláno. Arch. Vávrová byla důrazně upozorněna, aby řízení přerušila. Jednání však pokračovalo dále a byly vzneseny desítky námitek vůči výstavbě BPS.

Jednu z nejzávaznějších vznesl Ing.Mgr.Petr Ptáček MBA z MP Krásno. Vzhledem k tomu, že každá bioplynová zapáchá je potencionální riziko, že potravinářská firma sídlící pár set metrů od plánované BPS bude nucena ukončit svoji činnost a o práci přijde 700 pracovníků. Investorům rovněž nevadí, že byla sepsána petice proti výstavbě BPS, kterou podepsalo 800 občanů.

Korunu všemu nasadila Mgr.Alena Trampotová, která přednesla stanovisko města, které při jednání zastupovala. Sdělila, že město souhlasí s výstavbou BPS za podmínek, že investor bude jednat s městem o dopravě. Je to výsměch starosty Jiřího Částečky vůči občanům našeho města, neboť neexistuje zákon, který by mohl donutit investora, aby jel vozidlem tou či jinou trasou. Jsa si tohoto pan starosta vědom, neboť jako student plzeňských práv zrovna ve škole asi dával pozor, zasadil občanům, voličům kudlu do zad.

Na závěr dlužno podotknout, že se jedná o dotovanou výrobu elektrické energie, kterou tak, jako v případě solárních elektráren zaplatí všichni obyvatelé ČR v podobě zvýšení ceny již v roce 2011 až o 22%. Obohatí se pouze investor a ???... Je nepochopitelné, proč se po dvou letech změnilo stanovisko města, které nyní souhlasí se záměrem, kvůli kterému možná příjde o práci 700 lidí v MP Krásno.

Zastupitelstvo před časem rozhodlo na základě petice 800 občanů, že s výstavbou BPS nesouhlasí. Panu starostovi je to evidentně jedno a jeho rozhovor v TV v roce 2008 je jenom blamáž a podvod na občany. Obrázek si udělejte sami zde:

Klikněte na odkaz RADA BIOPLYNKU NEPODPORUJE !!Pozor záznam z roku 2008!! Nyní 2010 již Město záměr podporuje€€€. Proč  $$$.

 

Fotografie z jednání.

 

 

 

AddThis

 

Kontakt

Neváhejte nás kontaktovat v případě Vašich připomínek.