Hoši chtějí trávu ? Asi na hulení.

07.11.2009 01:56

Lev na zasedání zastupitelstva na dotaz Kubeši z Juřinky sdělil, že posečená tráva není vhodná pro zpracování v BPS. Jak to řeší zbývajících 592 měst v ČR? Také budou stavět bioplynové stanice? Chajdrna si vzpoměl brzy. A Netolička by také zasloužil, že nemá zajištěnu likvidaci trávy. Nechť nás už Částečka dorazí a nechá vydat stavební povolení na BPS, tak jak to bylo v minulostí s parkovišti pro kamiony.

 

 

Zelená hmota: Kam s ní?

Datum: 04.11.2009

 

Na hrozící problémy s ukládáním zelené hmoty upozornila radnici společnost Agrotech, jež provozuje kompostárnu v Juřince. Na konci tohoto roku jí vyprší příslušné povolení Krajského úřadu Zlínského kraje.
„Kompostuje se tam a následně zpracovává na hnojivo veškerý biologický odpad, který vznikne společnosti Městské lesy a zeleň při údržbě veřejné zeleně,“ připomněl včera radním vedoucí odboru komunálních služeb městského úřadu Václav Chajdrna.
Letos v kompostárně přijali ke zpracování 628 tun, od spuštění provozu v roce 2004 již 4 501 tunu zelené hmoty. Pokud Zlínský kraj povolení k jejímu provozu neprodlouží, firmě provádějící údržbu zeleně i všem ostatním klientům nezbude, než tento odpad odvážet k likvidaci do vzdálenějších kompostáren. To si vyžádá vyšší náklady.
Možné řešení spatřuje firma Agrotech v úspěšném dokončení projektu bioplynové stanice v areálu Agropodniku na Hranické ulici, kde by se zelená hmota mohla rovněž ekologicky likvidovat. Tento záměr ale loni narazil na nesouhlas obyvatel okolních domů, kteří se obávají zejména zápachu a zvýšení četnosti nákladní dopravy.

Kontakt

Neváhejte nás kontaktovat v případě Vašich připomínek.