Sebejistý Jindřich, aneb Lež jako věž. Žádné povolení dodnes není.

21.09.2009 00:41
Jindřich Šnejdrla: S půdou zacházejme s úctou

Článek : 73218 ; Vydáno : 8.4. 2008 ; Autor : Eva Lemonová

Zdroj: AK ČR

Prvním z nových členů úzkého vedení Agrární komory ČR, koho v Zemědělci na těchto stránkách představíme, bude Jindřich Šnejdrla, viceprezident. Na XV. sněmu AKČR se přítomným představil následovně:

„Jmenuji se Jindřich Šnejdrla a je mi 50 let. Od roku 1994 jsem jednatelem a ¼ vlastníkem zemědělské společnosti Agrotech veValašském Meziříčí - Poličné. Hospodaříme na 1300 ha zem. půdy v nadmořské výšce cca 350 metrů, z toho je 1050 ha orné a 250ha TTP. Cena půdy se pohybuje od 4 do 7 Kč/m. Necelá polovina výměry podniku, přesněji 613ha, spadá do méně příznivé oblasti typu S.  Příjmy naší společnosti jsou tvořeny zhruba z jedné poloviny za zboží rostlinné výroby a z jedné poloviny za zboží  živočišné výroby. V rostlinné výrobě pěstujeme obiloviny včetně sladovnického ječmene, kukuřici na siláž, na vlhké zrno a řepku. U obilovin dosahujeme výnosů od 5 do 7 tun po ha, u silážní kukuřice 70t přepočteno na 18% sušinu a 10 až 11t u vlhkého zrna, u řepky pak 3,5 až 4 tuny. V živočišné výrobě chováme 170 ks mléčných krav plemene černý holštýn s užitkovostí 10 100 litrů v posledním kontrolním roce a 150 prasnic v uzavřeném obratu stáda. V loňském roce jsme zrekonstruovali porodnu prasnic s dochovem selat za   6,5 mil Kč. Letos máme v plánu zrekonstruovat ještě výkrmnu pro 1100 ks. V neposlední řadě se  zabýváme výrobou alternativních peletek v objemu cca 1000t ročně. S cílem dalšího zvyšování intenzity našeho podnikání  jsme se rozhodli v rámci  Agropodniku Valašské Meziříčí, jehož jsme 30% spoluvlastníci, vybudovat BPS o výkonu 1MW. Stavební a jiná povolení jsou již vyřízena.Článek : 73218 ; Vydáno : 8.4. 2008 ; Autor : Eva Lemonová

Zdroj: AK ČR

 

Zbytek článku si přečtěte v následujícím odkazu. Jestliže je již první odstavec lživý, tak nevím, jestli má cenu číst dále.www.jindrichova_sebechvala_smrdi_jako_ryba_od_hlavy.cz

Stejně se Jindřich vymluví, že to nikdy neřekl a že to překroutili novináři.

 

Kontakt

Neváhejte nás kontaktovat v případě Vašich připomínek.